Back to All Events

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

Diversitet, ja tak. Men hvordan og hvad virker?

På årets sidste netværksmøde er det overordnede tema FNs Verdensmål, og i Netværk for Internationalisering dykker vi ned i mål 5 omkring ligestilling og inklusion på arbejdsmarkedet. Vi får besøg af Anne Sofie Josephsen, Business Director i Above & Beyond, der står bag det spændende initiativ The Diversity Council.

The Diversity Council er en strategisk alliance bestående af nogle af Danmarks største virksomheder, heriblandt Maersk, PwC, Tryg, Microsoft, Lederne, Coloplast, m.fl., hvis CEOs og HR chefer mødes to gange årligt for at dele erfaringer og udfordringer for at accelerere processen med at få kvinder ind i top lederstillinger.

Anne Sofie vil præsentere research fra en ny McKinsey rapport og give gode eksempler på cases fra The Diversity Council, som netværket efterfølgende kan bruge som afsæt for en dialog om, hvad der skal til for at rykke ved dagsorden. Hvordan får vi flere kvinder ind i brancher og stillinger, hvor de på nuværende tidspunkt er markant underrepræsenterede?