Back to All Events

Møde for Netværk i Innovation og Teknologi

Netværk for Innovation og Teknologi har nu eksisteret i halvandet år, og tiden er moden til at gøre status og overveje, hvilken retning vi ønsker, at netværket skal udvikle sig i. Temaet for det tredje møde i Netværk for Innovation og Teknologi i 2019 er derfor netværkets fremtidige form og indhold.

 På mødet vil ØICC’s direktør, Carolina Benjaminsen, holde et oplæg, hvor hun skitserer netværkets historie, og ridser forskellige scenarier for dets fremtid op. Dernæst vil vi have en fælles ideudvikling, hvor netværksmedlemmerne kan komme med inputs og ideer til netværkets format.

Onsdag d. 18. september 2019

Kl. 8.00 - 10.00

JT Denmark
Kay Fiskers Plads 9, 4. sal 2300 København S