Back to All Events

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

Tiltrækning af internationale talenter fra et virksomhedsperspektiv

Kun for medlemmer

Hvordan kan man som virksomhed arbejde struktureret og målrettet med at identificere og tiltrække internationale kandidater til Danmark? Det er et kernespørgsmål, som stadig flere må stille sig selv med udsigten til kritisk mangel på højtuddannede specialister og øget global konkurrence om de få, der er.

Rambøll er ingen undtagelse. Men hvad har de helt konkret gjort? Og hvad skal der til for, at de forbliver i konkurrencedygtige også i fremtiden?

Det vil tovholder for netværket Lena Kjær, HR Director Denmark og Michael Falkner, Group CoE lead for Talent Acquisition, fortælle om. De vil gøre os klogere på udfordringerne, som de har mødt, i forbindelse med at tiltrække internationale kandidater. Og de vil løfte sløret for, hvilke greb Rambøll har lavet i forhold til at kunne være tilstede på det globale arbejdsmarked, herunder systemunderstøttelsen i form af workday, sourcing center i Birmingham og forandringsledelse.