Back to All Events

Møde i Netværk for Kommunikation

Indblik i kommunikationschefernes hverdag i Københavns Kommune

Vi stiller skarpt på erfaringer og udfordringer med politisk kommunikation, når vi får besøg af to garvede i branchen: kommunikationschef Birgitte Barkholt fra Teknik- og Miljøforvaltningen og pressechef Rikke Egelund fra Økonomiforvaltnin- gen ved Københavns Kommune.

Birgitte Barkholt vil under overskriften ’ Sådan kommunikerer vi i TMF og her er vores udfordringer’ fortælle om hvad det er for en opgave man som kommunikationschef ved kommunen står over for. Om hvorfor det til tider kan være svært at lykkes med sin kommunikation. Hvordan hun og hendes team tackler det, og hvad de har erfaret over tid virker og ikke virker.

Rikke Egelund vil følge op med, hvordan verden ser ud fra rådhuset og komme ind på efterårets store emner og udfordringer for kommunen. Og til slut give sit bud på, hvordan hun og netværket kan samarbejde og åbne op for dialog.