Back to All Events

Møde i Netværk for Kommunikation

Er virksomheder verdens nye aktivister?

Tvivlsomt, vil de fleste nok mene… Var aktivisterne netop ikke sat i verden for at holde aktører som virksomheder i skak?

Men spørger man Nicoline Olesen, Partner i konsulentvirksomheden Märk, er virksomheder nutidens største, hvis ikke aktivister, så i hvert fald forandringsagenter. For som samfundets udfordringer vokser i antal og kompleksitet og forventningerne til virksomhederne ligeså, risikerer kerneforretningen at blive jeopardized, hvis ikke virksomheden formår at transformere sig selv og sit formål med at eksistere.

Nicoline kalder sig selv en Corporate Activist, og til daglig bistår hun virksomheder i svære forandringsprocesser, hvor fortællingen, kerneforretningen og selve business modellen bliver taget op til revision. En proces, hvor målet er at udvikle ‘impact business models’ og gøre det gode aftryk på samfundet målbart.

Med vedtagelsen af de 17 verdensmål, er det blevet endnu mere tydeligt, at virksomhederne spiller en helt central rolle som forandringsagenter. Og det stiller stadig nye krav til deres aktiviteter og storytelling, når det ikke længere er nok at man er den bedste i verden, men også skal være den bedste for verden.

På dette møde i Netværk for Kommunikation, vil Nicoline, dele af sin viden og erfaringer fra arbejdet med omtalte forandringsprocesser. Og gennem konkrete eksempler på virksomheder, der er gået igennem denne omstilling, give netværket indblik i de udfordringer, der kan opstå undervejs og de ofte uforudsete payoffs, der er er ved at tage et samfundsansvar på sig.

Earlier Event: December 5
Møde i Netværk for Byudvikling