Anbefalinger fra England: Invester i innovationsdistrikter

22. januar 2019

Ny rapport fra Arup kaster lys over landskabet af innovationsdistrikter i Storbritannien. Den ser på udviklingen og erfaringerne fra seks store innovationsdistrikter og kortlægger fremskridt og faktorer med betydning for innovationsdistrikters succes i England såvel som resten af verden. Se de vigtigste pointer her.

Hvorfor innovationsdistrikter?

Innovationsdistrikter er det 21. århundredes svar på science parks. De samler virksomheder, offentlige aktører, startups og uddannelse i tæt bebyggede områder centralt i byerne, koblet op på et godt netværk af infrastruktur, der gør mobilitet let.

En af innovationsdistrikternes mest kritiske funktioner er at få de forskellige sektorer til at mødes. Det har betydet, at innovation i langt højere grad end tidligere sker i snitfladen mellem sektorer. Arup understreger, at nye sektorsamarbejder er afgørende for at kunne skabe en mere inkluderende vækst, hvor både store og små aktører spiller en rolle. Samtidig er de problemer, som vores samfund står over for i dag, alt for komplekse til, at én sektor kan løse dem alene. Derfor forudser Arup, at innovationsdistrikter kommer til at spille en stadig mere betydningsfuld rolle.

Observationer fra Storbritannien

Når man ser ud over landskabet af innovationsdistrikter i Storbritannien, er det ligesom så mange andre steder (inklusiv Danmark) et broget billede. Innovationsdistrikterne er på meget forskellige udviklingsstadier og deres fokus og styrker varierer.

Fælles for innovationsdistrikterne er dog målet om at udvikle verdensklasses vidensområder og bygge bro mellem sektorer. Samtidig er der fokus på at udvikle et attraktivt bymiljø og styrke startup scenen. Investeringer både i det fysiske miljø og i digital infrastruktur er to af de vigtigste succeskriterier sammen med en klar vision og stærkt lederskab.

Anbefalinger

I 2017 kom den britiske regering med det de kaldte The National Industrial Strategy, hvor målet er at øge produktiviteten og booste den nationale vækst. I forlængelse af Arups undersøgelse af potentialet i innovationsdistrikter, anbefaler de, at regeringen ”position innovation districts as flagship projects that can help transform the economy”. De anbefaler regeringen at investere i innovationsdistrikter som led i deres nationale strategi, hvilket er uhyre interessant, fordi det viser innovationsdistrikternes store potentiale ikke blot for lokalområdet, men for den nationale økonomi.

Samtidig anbefaler Arup, at innovationsdistrikterne samarbejder gennem et nationalt netværk, da deres positive impact kun kan maksimeres ved at dele erfaringer på tværs. I Storbritannien blev et sådan netværk etableret i oktober 2017 under titlen the UK Innovation District Group. Det består af seks større innovationsdistrikter fra henholdsvis Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester og to fra London. The UK Innovation District Group svarer i et vist omfang til det strategiske samarbejde, som ØICC har indgået med Lyngby-Taarbæk Vidensby, Copenhagen Science City og Frederiksberg Science City.

Hvordan er rapporten blevet til?

Rapporten UK Innovation Districts and Knowledge Quarters: Driving more productive growth er fra november 2018 og er blevet til i samarbejde mellem Arup og the UK Innovation District Group.

Læs rapporten her.

Skriv til os, og adm. direktør Carolina Benjaminsen vil kontakte dig.

Accepter venligst betingelserne! E-mail eller navn mangler at blive udfyldt! E-mailen er ikke gyldig! Beskeden kunne ikke sendes! Tak for din tilmelding! Du vil høre fra os snarest.