KLP hæver barren for fremtidens kontorbyggeri

Hvordan ser fremtidens kontorhuse ud? Og hvad skal nyt byggeri i det hele taget kunne – indadtil såvel som udadtil?

Det kræver indsigt, men også mod, fremsyn og fantasi at kunne svare på disse spørgsmål. Egenskaber som kendetegner mange af ØICCs medlemmer, ikke mindst KLP Ejendomme, der nu gør klar til at markere første spadestik til deres nye kontorbyggeri på Kay Fiskers Plads.

’Room for Human Potential’

Ambitionen er klar: KLP vil hæve standarden og bygge fremtidens svar på et fleksibelt kontor og flerbrugerhus under overskriften ’Room for Human Potential’. Byggeriet skal imødekomme de udfordringer, som flere og flere virksomheder står overfor, heriblandt accelererende forandringshastighed, udfordringer med rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft, den teknologiske udvikling, global konkurrence og øget fokus på bæredygtighed og samfundsansvar.

Udfordringer som disse betyder, at virksomheder efterspørger stadig større fleksibilitet i forhold til deres lejeaftalers tidshorisont, muligheden for hurtig op- og nedskalering af m2, og behovet for services og fællesfaciliteter. Den centrale beliggenhed på Kay Fiskers Plads lige ved Ørestad Station og metro betyder ligeledes, at det bliver nemt for både medarbejdere og forretningsforbindelser at komme til og fra. Og så vil ejendommen som en af de første i Ørestad blive certificeret efter DGNB standarden ’Guld’ og vil blandt andet få leveret fjernkøling fra HOFOR, der også er medlem af ØICC.

Hvordan vil bygningen bidrage til området udadtil?

Ud af den samlede volumen på 50.000 m² er det planen, at stueetagens 10.000 m² indrettes som en ’by i byen’ med forretninger som bager, frisør, café, renseri, kiosk, restauranter, food court og en bar, der både servicerer ejendommens lejere såvel som bydelen selv og bidrager til at skabe et aktivt byliv i området. I kælderen vil der blive mulighed for parkering for både biler og cykler.

Samtidig vil de virksomheder, som lejer sig ind på Kay Fiskers Plads få mulighed for at melde sig ind i  ØICC, hvorigennem de kan engagere sig i projekter og netværk på tværs af bydelen. ”Virksomhedernes konkurrencedygtighed kræver, at de hurtigt kan omstille sig, og det sker bl.a. ved tværgående innovation og partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, offentlige og private virksomheder”, siger KLPs adm. direktør og bestyrelsesmedlem i ØICC Søren Risager-Hansen.

Byggestarten markeres

Planerne for Kay Fiskers Plads har længe været undervejs, og på mandag d. 20. august 2018, bliver byggestarten endelig markeret med fint besøg fra blandt andre Københavns Overborgmester, Frank Jensen, og By & Havns nytiltrådte adm. direktør Anne Skovbro, m.fl.

Ved arrangementet markeres også opstarten på et brobygningssamarbejde mellem Ørestad Skole, Dansk Byggeri, Hoffmann og KLP Ejendomme. Her skal mere end 400 elever fra 6., 7. og 8. klasse på Ørestad Skole introduceres for og inspireres til mulighederne i det tekniske- og håndværksfaglige ungdoms-uddannelsesvalg, gennem inddragelse af byggeriet i fag som matematik, fysik, dansk, engelsk, formgivning, samfundsfag og IT.

 

Byggeriet opføres i totalentreprise af entreprenørfirmaet Hoffmann A/S med Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Rambøll ingeniører som rådgivere. Sweco og Kuben Management er bygherrerådgivere for KLP Ejendomme. Og byggeriet forventes at stå færdigt til ibrugtagning i foråret 2021.

Hvem forventes at flytte ind i kontorbygningen?

KLP forventer, med et stort udbud af lejemål i størrelsesordenen 500 – 1.000 m², som kan kombineres til større enheder eller sektioneres igen, at tilbuddet vil blive særligt søgt af små og mellemstore virksomheder. Et segment, som er i stor vækst i København.

Ved siden af kontorer udlejet til enkeltstående virksomheder, vil KLP tilbyde coworking arbejdspladser, for de helt små virksomheder eller for de større virksomheder og lejere, som søger fleksibilitet i forhold til etablering af arbejdspladser på kortere eller mellemlangt sigt. KLP Ejendomme driver allerede udlejning af denne karakter i en af de eksisterende kontorejendomme i et tilbud de kalder ’New Corporate Community’. Her arbejder flere små virksomheder og enkeltmandsselskaber sammen og deler kontor og faciliteter, der suppleres af de omfattende fællestilbud, som flerbruger kontorejendommen allerede leverer til de mere traditionelle lejere.

Skriv til os, og adm. direktør Carolina Benjaminsen vil kontakte dig.

Accepter venligst betingelserne! E-mail eller navn mangler at blive udfyldt! E-mailen er ikke gyldig! Beskeden kunne ikke sendes! Tak for din tilmelding! Du vil høre fra os snarest.