ØICC til Folkemødet

-Hvad laver et innovationspartnerskab på Folkemødet?

Det er i grunden et udmærket spørgsmål, for har vi ikke travlt nok i Ørestad? Svaret er jo. Alligevel drog team ØICC til Bornholm – for første, men bestemt ikke sidste gang.

For et innovationspartnerskab som ØICC er der to ting vi skal kunne, 1) foregribe nye trends og teknologier, 2) finde synergier på tværs af partnerskabet, hvor det giver mening at samarbejde for at styrke den fælles konkurrence- og innovationskraft.

På årets Folkemøde, fulgte vi derfor dels medlemmers debatter, dels indhentede vi ny viden og nye resurser, som vi glæder os til at præsentere netværket for efter sommeren.

Af de mange events og debatter – 3000 rundt regnet – oplevede vi, at særligt tre temaer dominerede årets Folkemøde.

Verdensmål og bæredygtighed

Det var ikke kun i teltet for FNs Verdensmål, at bæredygtige mål og (forretnings)udvikling blev diskuteret. Temaet slog an på tværs af nærmest alle sektorer fra transport til byg, turisme, byudvikling, sundhed og uddannelse. Selv et tema som økonomi kunne ikke undslå sig, hvor Kate Raworth, anerkendt engelsk økonom og forfatter til bogen Donought Economics tiltrak stor bevågenhed.  ”Don’t be an optimist, if it makes you relax. Don’t be a pessimist, if it makes you give up. Be an activist – take action,” lød hendes budskab til forsamlingen. Et budskab som går fint i forlængelse af Bruce Katz’ research, der netop viser, at ”power now belongs to the problem solvers”.

Digitalisering

Digitalisering og den fjerde industrielle revolution var også et ombejlet emne, der gik igen på de mange scener og politiske taler. Her var Søren Brøndum, Rambølls direktør for transport, bl.a. på banen og gav sit bud på hvilke kompetencer en digital tidsalder kræver. Evnen til at samarbejde, evnen til at nytænke, og evnen til at bruge teknologien til at gå i dialog med kunder stod som tre centrale.

Partnerskaber

Det sidste tema var ikke til at komme uden om. Og her var ØICCs egen direktør Carolina Benjaminsen selv på scenen fredag i Professionshøjskolernes telt. Her blev snakket om samskabelse i forhold til at drive en bæredygtig erhvervs- og byudvikling, og Carolina brugte erfaringerne fra ØICCs første 11 måneder til at kaste lys over konkrete problemstillinger.

I år var en test. Kunne Folkemødet stå distancen? Får man mere med hjem end sol, øl og VM? ØICCs konklusion er et klart ja. Og vi glæder os til, at hele partnerskabet oplever frugterne af ØICCs tur på Folkemødet, når vi til efteråret præsenterer jer for en række spændende oplægsholdere og udvider med nye medlemmer. Og så vi glæder os til næste år, hvor vi i endnu højere grad vil deltage aktivt i debatter og være med til at præge mødet på Danmarks solskins-ø.

Skriv til os, og adm. direktør Carolina Benjaminsen vil kontakte dig.

Accepter venligst betingelserne! E-mail eller navn mangler at blive udfyldt! E-mailen er ikke gyldig! Beskeden kunne ikke sendes! Tak for din tilmelding! Du vil høre fra os snarest.