Innovationsdistrikter driver forandring

Overalt i verden er der fokus på innovationsmiljøers positive effekter for hele byområder, for byudvikling generelt og for alle erhvervsdrivende virksomheder og organisationer i området.

Et af kendetegnende ved innovationsdistrikter er tilstedeværelsen af en gunstig international infrastruktur i distriktet. Et andet, at distriktet nyder godt af en mangfoldig sammensætning af aktører såsom: internationale virksomheder, innovative iværksættere, nytænkende og fremsynede uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og kulturinstitutioner.

Ørestad har begge dele, og med Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) har Ørestad også det partnerskabsnetværk, der er det afgørende parameter for, at de forskellige aktører mødes i et ambitiøst samarbejde på tværs af forskning, erhvervsliv og den offentlige sektor.

Ørestad danner således den perfekte ramme om et internationalt innovationsdistrikt.

ØICCs formål er at øge værdien af Ørestad og få innovationsdistriktets potentiale foldet ud, til fordel for partnerskabets aktører, bydelen og det omkringliggende samfund.

Initiativ til innovation

Der er ikke kun forandring – men ånd i Ørestad. Nybyggerånd. En lyst til at indtage nye territorier og udforske nyt land.

Vi der driver virksomhed i Ørestad, har mindst en ting til fælles. Vi har flyttet os. Hvad enten det var for at starte virksomhed, udvide forretningen, eller et behov for luftforandring, så har vi været med til at skabe en helt ny bydel. Sammen. Og måske har vi mere til fælles, end vi lige går og ved?

For innovation er ikke noget, der bare ligger og flyder mellem bygningerne, eller noget, der sker af sig selv. Innovation sker når vi mødes. Derfor er et partnerskab mellem bydelens aktører en nødvendig løftestang for at kunne udnytte, udvikle og optimere vores fælles innovative kapacitet. Det handler både om vores evne til at skabe ny viden, men også om vores evne til at omsætte denne viden til bedre og mere bæredygtige løsninger for fremtiden.

Der er ikke langt fra idé til virkelighed

Det er det, der er meningen med Ørestad Innovation City Copenhagen. At skabe et innovationspartnerskab af ligesindede med en fælles drøm om at bygge en ny verden. At vi der har blikket rettet mod fremtiden, kan samarbejde, udveksle ideer og gøre hinanden klogere.

ØICC hjælper direkte med at gøre ideer til projekter. I sekretariatet faciliterer vi bl.a. netværksmøder af højt fagligt indhold, arrangerer internationale konferencer om den nyeste forskning, laver mindre pop-up events og understøtter medlemskonsortier i processen med at søge midler til værdiskabende forsknings- og udviklingsprojekter.

Her kan du se, hvem vi allerede er, møde vores driftige bestyrelse, og sekretariatet

Skriv til os, og adm. direktør Carolina Benjaminsen vil kontakte dig.

Accepter venligst betingelserne! E-mail eller navn mangler at blive udfyldt! E-mailen er ikke gyldig! Beskeden kunne ikke sendes! Tak for din tilmelding! Du vil høre fra os snarest.