Projekt baseline: Lever Danmark op til de 17 verdensmål?

Danmark ligger #2 på SDG Index, der tracker, hvordan verdens lande performer på verdensmålene. Alligevel har flere måtte stille sig selv ovenstående spørgsmål efter, at det er blevet klart, at langt fra alle 232 indikatorer 1) har relevans i en dansk kontekst, og 2) kan måles med nuværende datasæt.

Det er snart et år siden, at de første skridt blev taget til at give målene substans i en dansk kontekst ved i første omgang at udvikle danske indikatorer for SDG 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund. Ved årets multi-stakeholder forum d. 10. oktober 2018 præsenterede Peter Andreas Norn, Senior Market Manager i Rambøll Management Consulting det foreløbige arbejde. Efterfølgende har ØICC været forbi vores medlem for at blive klogere på projektet.

Projekt baseline – hvad og hvorfor?

En baseline er en nulpunktsmåling, der gør os i stand til at besvare spørgsmålet: Hvor står Danmark nu? Og danne grundlag for snakken om: Hvor vil vi gerne hen? ”Målet med baseline er at skabe et analytisk grundlag for beslutningstagere og andre aktører i Danmark. SDG Index måler på meget få indikatorer, der gør det usikkert, hvor retvisende indekseringen i grunden er”, siger Victoria Stokholm Hundevad, der er med i det team fra Rambøll, der har været lead på projektet sammen med Dansk Arkitektur Center.

Indtil videre er Danmark det eneste land, der har kastet sig over opgaven med at udvikle lokale indikatorer. Og hvorfor? Fordi ”verdensmålene er en forandringsdagsorden. Derfor skal vi have lokale indikatorer med relevans, så vi ved om det vi måler på, faktisk er det vi gerne vil ændre på”, understregede Kirsten Brosbøl (S), formand for 2030-Netværket ved årets multi-stakeholder forum.

Transparens og involvering i processen

Udviklingen af de 17 verdensmål har været den mest involverende proces i FNs historie. Involvering har også været definerende for Projekt Baseline. Arbejdsgruppen har bestået af Rambøll og DAC samt KL og Danmarks Statistik, der har været i dialog med styregruppen bestående af Kirsten Brosbøl, formand for 2030-Netværket, Steen Hildebrandt formand for 2030-Panelet samt Realdania og Rambøll Fonden. Derudover har referencegruppen (repræsentanter fra 2030-Panelet) givet deres input gennem flere workshops og dialoger, som har hjulpet arbejdsgruppen med at afdække, udvikle og udvælge indikatorer.

Du kan også nå at bidrage

Det har fra start været vigtigt, at verdensmålene er en sammenhængende dagsorden, hvor målene hænger uadskilleligt sammen. Derfor er arbejdsgruppens næste opgave at afdække hvilke mål og delmål, der hænger tættest sammen med SDG 11.

Hvordan vi vælger at måle på verdensmålene, får betydning for alle engagerede i dagsorden: politikere, virksomheder, universiteter, offentlige institutioner, civilsamfundet, m.fl. Vil du gerne bidrage til den endelige baseline har du stadig mulighed for at komme med input ved at udfylde arbejdsgruppens online survey.

I starten af det nye år er den endelige rapport klar. Den følges op af en online dashboard-løsning, der på kommunalt niveau vil vise, hvordan Danmark lever op til SDG 11. Stay tuned.

Skriv til os, og adm. direktør Carolina Benjaminsen vil kontakte dig.

Accepter venligst betingelserne! E-mail eller navn mangler at blive udfyldt! E-mailen er ikke gyldig! Beskeden kunne ikke sendes! Tak for din tilmelding! Du vil høre fra os snarest.