Onsdag d.29 maj 2019

‘Relationel infrastruktur’ er for innovationsdistrikter, hvad ‘urban infrastruktur’ er for byer

Refleksioner over ØICC’s tilgange og praksis.

Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) er et forholdsvist nyt tværsektorielt innovationspartnerskab i Ørestad, der knytter private og offentlige aktører sammen i det man kalder et innovationsdistrikt. Der er mange bud på hvad der er innovationsdistriktets ”ABC”. I denne artikel giver ØICC sit bud på hvad vi anser som et af de vigtigste elementer i at opbygge et dynamisk og værdiskabende innovationsdistrikt.

 

Med et par år på bagen og de første begyndervanskeligheder vel overstået, er ØICC for alvor ved at finde sin form og identitet. Vi har fået skabt et godt fundament for foreningen med en stærk medlemsbase, faglige netværk, åbne konferencer og forskellige formidlingstiltag, og nu står vi på tærsklen til at skulle igangsætte længerevarende, innovative og bæredygtige partnerskabsprojekter. Selvom ØICC stadig er ung og præget af ungdommens vokseværk og eksperimenteren, er vi – synes vi selv – nu så tilpas modne, at vi kan begynde at forholde os reflekteret til vores egen praksis.

Hvad har vi lært? Hvad virker? Hvilke ting skal man holde sig for øje, når man arbejder med innovationsdistrikter? Dette indlæg er det første i en række indlæg, der formulerer ØICC’s tilgang til at udvikle Ørestad som innovationsdistrikt. Vi lægger ud med et gennemgående motiv i al vores arbejde – kunsten at skabe forbindelser.

Innovation? Den relationelle infrastruktur er første step

I ØICC arbejder vi med den antagelse, at et dynamisk innovationsdistrikt bygges på tætte og langvarige relationer på tværs af virksomheder, universiteter og sektorer. En af vores allervigtigste opgaver er derfor at organisere og facilitere disse relationer bedst muligt, og tænke dem ind i en større struktur.

Vi kalder dette aspekt for den relationelle infrastruktur og det er vores påstand, at den relationelle infrastruktur udgør skelettet i ethvert innovationsdistrikt. Et stærkt skelet skaber således et stærkt innovationsdistrikt og omvendt, og netop derfor er en stor del af aktiviteterne i ØICC koncentrerede om at opbygge og forankre den relationelle infrastruktur i Ørestad.

Hvad er en relationel infrastruktur?

I ØICC’s daglige brug af begrebet, forstår vi relationel infrastruktur som det, der forbinder medlemsaktørerne i et større relationsbaseret system.

Går vi lidt mere skematisk til værks, understreger det relationelle aspekt vigtigheden af at fokusere på mellemmenneskelige faktorer og på at kultivere gode relationer på tværs af aktører og sektorer. Gode relationer er afgørende i et innovationsdistrikt, fordi de forkorter vejen til at

  • indgå i innovative og tværsektorielle samarbejder
  • holde sig fagligt ajour, blive inspireret og tænke nyt
  • skabe en fælles lokal identitet (i dette tilfælde en innovationsidentitet)

Gode menneskelige relationer er dog ikke nok i sig selv. I ØICC tror vi på, at relationer skal opbygges metodisk og forankres i en infrastruktur, der sikrer kontinuitet og stabilitet over tid.

Man kunne også kalde denne infrastruktur for netværk, men vi synes at infrastruktur er mere dækkende, fordi begrebet stemmer godt overens med den måde vi tænker relationsarbejde på i ØICC.

Infrastruktur leder nemlig tankerne hen på noget, der aktivt skal konstrueres og bygges, og som nogle skal have ansvaret for at skabe. I ØICC ser vi os selv, som den enhed der står for at udvikle og opbygge relationsstrukturen i Ørestad. Det gør vi gennem en kontinuerlig indsats, hvor vi matchmaker vores medlemmer på flere forskellige niveauer – ledere, mellemledere og medarbejdere.   

Infrastruktur konnoterer også noget, der har en høj dækningsgrad. En infrastruktur når ud i alle kroge af et område og inkluderer alle ejendomme – noget som ikke nødvendigvis gælder et netværk, der kan være mere sporadisk og tilfældigt. Først når hele den relationelle infrastruktur er rullet ud, er der mulighed for at skabe udvikling og innovation i hele området. Ligesom den fysiske infrastruktur som et trafiksystem ikke stopper i centrum, men dækker og forbinder hele områder. I ØICC går vi således meget systematisk og metodisk til opgaven med at opbygge Ørestads relationelle infrastruktur. Vi har kortlagt samtlige virksomheder i bydelen – offentlige som private – og inddrager aktivt så mange virksomheder, som muligt i vores arbejde.

En infrastruktur er desuden noget, som har retning, leder og skaber flow i et system eller område, hvad enten der er tale om vandforsyninger, trafiksystemer eller noget tredje. Dette stemmer godt overens med ØICC’s credo om, at det er vores fornemmeste opgave at gøre det let for medlemmerne at finde rundt i Ørestad og vide, hvor de kan gå hen med spørgsmål, og finde den gode samarbejdspartner til et projekt.

Og så er infrastruktur noget, der signalerer robusthed og holdbarhed. Vi er selvfølgelig klar over, at sociale relationer er langt mere flygtige i deres karakter end fysiske infrastrukturer, men i ØICC forsøger vi at cementere og vedligeholde relationerne mellem vores medlemmer bedst muligt, ved at lave strategiske partnerskaber og tilbagevendende arrangementer.

Slutteligt tager det tid og ressourcer at opbygge og vedligeholde en infrastruktur. Det kræver en vis portion stamina og vedholdenhed at bygge en relationel infrastruktur op i en hel bydel. I ØICC skaber vi kontinuitet via vores faglige netværk, konferencer og seminarer. Vores medlemmer ved, at de ses igen, samtidig med at  vores relationelle infrastruktur hele tiden bliver mere detaljeret og udbygget via medlemmernes konkrete projekter.

Ørestads relationelle infrastruktur: Hvor er langt er vi?

Ørestad har altid været godt kørende rent infrastrukturelt. En af de ting, der fra begyndelsen har gjort bydelen attraktiv for erhvervslivet er områdets gode transportmuligheder med grøn metro til døren, motorvej og lufthavnen inden for rækkevidde. I ØICC kan vi se, at Ørestad i dag også er ved at have opbygget en anden infrastruktur – nemlig den relationelle. Der lander flere og flere spændende og udfordrende projektideer på vores bord, og flere og flere af vores medlemmer indgår i frugtbare samarbejder med hinanden. Fundamentet for innovation på tværs af sektorer er med andre ord lagt.

Vi tror, at Ørestad i fremtiden vil blive valgt til på grund af både den trafikale og relationelle fremkommelighed: Vi kommer hurtigere fra A til B og retur igen, når vi har en stærk urban infrastruktur, og vi finder hurtigere ud af hvem, vi skal tale med og lave projekter med, når vi er del af en stærk relationel infrastruktur.

 

OM ØICC: ØICC er et strategisk og tværsektorielt innovationspartnerskab af fremsynede aktører, der vil noget sammen i Ørestad. Netop fordi vi er dem, vi kender, gør vi Ørestad til centrum for viden, kreativitet og bæredygtige løsninger. Du kan læse mere her

Skriv til os, og adm. direktør Carolina Benjaminsen vil kontakte dig.

Accepter venligst betingelserne! E-mail eller navn mangler at blive udfyldt! E-mailen er ikke gyldig! Beskeden kunne ikke sendes! Tak for din tilmelding! Du vil høre fra os snarest.