Møde for Netværk i Innovation og Teknologi
Sep
18
8:00 AM08:00

Møde for Netværk i Innovation og Teknologi

Netværk for Innovation og Teknologi har nu eksisteret i halvandet år, og tiden er moden til at gøre status og overveje, hvilken retning vi ønsker, at netværket skal udvikle sig i. Temaet for det tredje møde i Netværk for Innovation og Teknologi i 2019 er derfor netværkets fremtidige form og indhold.

 På mødet vil ØICC’s direktør, Carolina Benjaminsen, holde et oplæg, hvor hun skitserer netværkets historie, og ridser forskellige scenarier for dets fremtid op. Dernæst vil vi have en fælles ideudvikling, hvor netværksmedlemmerne kan komme med inputs og ideer til netværkets format.

Onsdag d. 18. september 2019

Kl. 8.00 - 10.00

JT Denmark
Kay Fiskers Plads 9, 4. sal 2300 København S

View Event →
Møde i Netværk for Destination Ørestad
Sep
19
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Destination Ørestad

Et besøg bag kulissen i DR Koncerthuset

Netværk for Destination Ørestad fortsætter besøgsrunden ved medlemmerne, når vi denne gang lægger vejen forbi DR Koncerthuset.

Vi starter med selv at tage turen igennem det ikoniske byggeri godt guidet på vej af Nicholas Ostenfeld, Kommerciel Chef og hans kollega Niels Erik Lund, Head of Facilities. Niels Erik var med til at bygge selve Koncerthuset og kender hver et hjørne af det store byggeri.

Efterfølgende vil Nicholas give os indblik i, hvordan det står til i Koncerthuset, og hvad der ligger af visioner, idéer og konkrete planer for fremtiden.

View Event →
C40: Nordic Round Table v. ØICC
Oct
11
11:30 AM11:30

C40: Nordic Round Table v. ØICC

INVITATION

En nordisk partnerskabsmodel for bæredygtig byudvikling

Noget af det, der karakteriserer Norden, er vores evne til at indgå stærke katalytiske partnerskaber på tværs af virksomheder, universiteter og byer. Nu inviterer ØICC sammen med de andre nordiske innovationsdistrikter til roundtable, hvor vi bl.a. vil diskutere, hvad der gør den nordiske partnerskabsmodel speciel, og hvordan den kan bruges til at drive bæredygtig omstilling af vores byer.

Kom og mød innovationsdistrikter fra Danmark, Norge, Sverige og Finland og bliv klogere på, hvordan vi skaber relationel infrastruktur på tværs af sektorer og involverer lokale stakeholdere for at sikre en inkluderende udvikling. Og hør hvordan vi hver især arbejder med vores lokale økosystemer for innovation ved at kombinere byens fysiske og økonomiske infrastruktur med de rette lokale stakeholder-relationer.

Arrangementet afholdes i forbindelse med C40 og den sideløbende festival Live Like Tomorrow, og vi håber at kunne inspirere andre beslutningstagere og interesserede til at tænke i stærke strategiske partnerskaber som en del af fremtidens bæredygtige løsninger.

 

Fredag d. 11. oktober 2019

Kl. 11.30 – 13.30

BLOX, Bryghuspladsen 8, Entrance C, 3rd floor, 1473 København

 

TILMELD DIG HER: https://www.eventbrite.com/e/innovation-districts-a-nordic-partnership-model-for-sustainable-urban-dev-tickets-69736179791

View Event →

Møde i Netværk for Kommunikation
Sep
10
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Kommunikation

Indblik i kommunikationschefernes hverdag i Københavns Kommune

Vi stiller skarpt på erfaringer og udfordringer med politisk kommunikation, når vi får besøg af to garvede i branchen: kommunikationschef Birgitte Barkholt fra Teknik- og Miljøforvaltningen og pressechef Rikke Egelund fra Økonomiforvaltnin- gen ved Københavns Kommune.

Birgitte Barkholt vil under overskriften ’ Sådan kommunikerer vi i TMF og her er vores udfordringer’ fortælle om hvad det er for en opgave man som kommunikationschef ved kommunen står over for. Om hvorfor det til tider kan være svært at lykkes med sin kommunikation. Hvordan hun og hendes team tackler det, og hvad de har erfaret over tid virker og ikke virker.

Rikke Egelund vil følge op med, hvordan verden ser ud fra rådhuset og komme ind på efterårets store emner og udfordringer for kommunen. Og til slut give sit bud på, hvordan hun og netværket kan samarbejde og åbne op for dialog.

View Event →
Møde i Netværk for Innovation & Teknologi
May
28
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Innovation & Teknologi

Cyper security Improsec & Nordic Blockchain association

På det andet møde i Netværk for Innovation og Teknologi i 2019 skal vi blive klogere på et af tidens højaktuelle emner for både virksomheder, borgere og samfundet generelt: cybersikkerhed. Vi vil få oplæg fra Improsec, der hjælper virksomheder og offentlige institutioner med at identificere og løse trusler mod deres cybersikkerhed.

Til at fortælle os mere om, hvilken udfordring cybersikkerhed udgør og hvordan organisationer bedst håndterer dette, får vi besøg af Claus Vesthammer, der er COO i Improsec. Hacking er et af de værktøjer, som Improsec anvender til at identificere organisationers sikkerhedsbrist. Under sit oplæg vil Claus illustrere denne metode ved at hacke en hjemmeside, hvilket også illustrerer de svagheder, som mange virksomheder har i forbindelse med den data, som ligger på deres online platforme anno 2019. På baggrund heraf skal vi høre mere om, hvordan man som organisation kan sikre sig mod truslen fra hackerangreb.

Program

15.00 – 15.05: Velkommen ved Carolina Benjaminsen, adm. direktør for ØICC

15.05 – 15.20: Kort goddag runde

15.20 – 16.00: Oplæg ved Claus Vesthammer, identificering og håndtering IT-sikkerhedsbrist

16.00 – 09.45: Fælles dialog om løsning af udfordringer med cybersikkerhed

16.45 – 17.00: Afsluttende bemærkninger

Tid og sted:

Torsdag d. 28. maj 2019Kl. 15.00 - 17.00

Univate, Njalsgade 76, 3. sal

2300 København S

View Event →
Møde i Netværk for Kommunikation
May
28
8:00 AM08:00

Møde i Netværk for Kommunikation

Toplederkommunikation

Relationen mellem CEO og kommunikationschef

I Netværk for Kommunikation tager vi fat på den vigtige, men også til tider udfordrende opgave, som kommunikationschefer står med: at rådgive omkring toplederens kommunikation og opretholde den gode relation, hvor der er tillid og ikke mindst handlerum til kommunikationschefen.

Vi får besøg af Anders Monrad Rendtorff, Associate Partner hos RelationsPeople. Anders har tidligere været global kommunikationsdirektør i Coloplast og Vestas og har mere end 25 års erfaring inde for kommunikationsfeltet. Han har bl.a. stået med det øverste globale ansvar for kommunikation, branding og public affairs og har spillet en central rolle ift. at udvikle og forankre virksomhedernes forretningsstrategi i tæt samspil med toplederne.

På mødet vil Anders dele de vigtigste resultater fra et nyt forskningsprojekt, de har lavet i samarbejde med Københavns Universitet om ’Toplederkommunikation og fremtidens rådgiver’. Han vil bl.a. komme ind på, synlighed, målbarhed og forandring som grundvilkår; interessante forskelle i opfattelsen af roller; og hvad det kræver af ledelseskompetencer fra kommunikationschefens side.

View Event →
Møde i Netværk for Byudvikling
May
28
8:00 AM08:00

Møde i Netværk for Byudvikling

BYVANDRING I ØRESTAD SYD

Ørestad Syd er i dag præget af høj byggeaktivitet, og de mange kraner, der præger bybilledet, understreger den rivende udvikling. Bydelen huser en række nytænkende byggeprojekter, der både medtænker parametre som bæredygtighed og fremtidige leveformer.

På årets andet netværksmøde skal vi derfor på byvandring i Ørestad Syd. Vi skal ud at se nogle af disse nye projekter, og høre om hvordan udviklingen af Ørestad Syd imødekommer udfordringer såsom bæredygtighed og nye livsformer.

Vi mødes ved Vestamager station. På turen skal vi forbi Kalvebod Fælled Skole, hvor skoleleder Maria Bælum vil vise os rundt. Kalvebod Fælled Skole, der er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, er karakteriseret ved sin cirkelrunde form, hvor klasselokalerne slår ring om skolens idrætshal. Maria Bælum vil bl.a. fortælle om, hvordan indretningen af skolen understøtter skolens værdier og læringsmiljø.

Vi runder byvandringen af med en kop kae på Café 8tallet der, som navnet afslører, er lokaliseret i 8TALLET. 8TALLET er tegnet af Bjarke Ingels Group og byggeriet vandt i 2011 prisen som verdens bedste boligbyggeri.

 

PROGRAM

08.00 – 08.05: Nede foran Vestamager station: Velkommen ved Carolina Benjaminsen, adm. direktør for ØICC

08.05 – 08.20: Forbi Royal Arena ned til Kalvebod Fælled Skole

08.20 – 08.50: Rundtur på Kalvebod Fælled Skole v. Marie Bælum, skoleleder ved Kalvebod Fælled Skole

08.50 – 9.30: På kanten af Ørestad, Ressourcerækkerne og Upcycle Studios

9.30 – 10.00: Kaffe på Café 8tallet

 

PRAKTISK

Ved spørgsmål, kontakt projektkoordinator Sophie Witzke på 25 12 08 08 eller sw@oicc.dk

View Event →
Møde i Netværk for Talent & Internationalisering
May
27
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

Deloitte

Tillidskrise mellem virksomheder og millennials?

På årets andet møde i Netværk for Talent & Internationalisering dykker vi ned i de forventninger og krav, som generation millenial har til virksomheder, og hvordan virksomheder bedst håndterer dette, når de skal rekruttere og fastholde den yngre generation.

Vi får besøg af Camilla Kruse, der er Partner og Talent Lead hos Deloitte Danmark. Camilla Kruse vil fortælle om resultaterne fra Deloittes seneste Millennial Survey, der undersøger, hvordan millenials opfatter virksomheder som samfundsaktører samt hvilke krav, de stiller til virksomhederne i rollen som arbejdsgiver. Blandt flere interessante fund konkluderer rapporten, at der er et mismatch mellem millennials forventning om, at virksomheder skal tage mere ansvar for at bidrage positivt til samfundet og deres opfattelse af virksomheders reelle prioriteter. I forhold til tidligere har millenials således lavere tiltro til, at virksomheder agerer etisk korrekt og at de bidrager til at forbedre samfundet.

På baggrund af rapportens resultater vil Camilla Kruse endvidere fortælle om, hvordan Deloitte imødekommer denne tillidskrise i arbejdet med at rekruttere, fastholde og karriereudvikle generation millenial.

 

Program

15.00 – 15.05: Velkommen ved Carolina Benjaminsen, adm. direktør for ØICC

15.05 – 15.20: Kort goddag runde

15.20 – 16.00: Oplæg ved Camilla Kruse, Deloitte

16.00 – 16.45: Fælles dialog

16.45 – 17.00: Afsluttende bemærkninger og god sommer

 

Praktisk

Der er mulighed for parkering på parkeringspladsen bagved Rambøll. Husk at fortælle receptionen hvilket registreringsnummer bilen har. Ved spørgsmål, kontakt projektkoordinator Sophie Witzke på 25 12 08 08

View Event →
Møde i Netværk for Destination Ørestad
May
27
8:00 AM08:00

Møde i Netværk for Destination Ørestad

Ørestads image set indefra og udefra – styrker, svagheder og gaps

Hvordan opfatter folk Ørestad? Både dem, der bor i bydelen og dem, der ikke gør? Og er der forskel på de to gruppers syn på Ørestad?

Det er spørgsmål vi med hjælp fra Lotte Rosenholm, kommunikationskonsulent i By & Havn, vil søge svar på ved dette møde. Lotte vil præsentere en image-analyse, By & Havn har fået foretaget af Advice, som kaster lys over, hvordan folk opfatter Ørestad.

Analysen viser bl.a., hvorfor folk besøger Ørestad. Og at der er interessante forskelle på opfattelsen af Ørestad blandt beboerne i bydelen og dem udenfor. Dermed danner analysen også udgangspunkt for netværkets videre arbejde med Ørestad som attraktiv destination, og giver bedre indsigt i, hvad der skal til for at styrke og målrette denne indsats.

View Event →
Møde i Netværk for Kommunikation
May
9
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Kommunikation

Place branding – om kommunikation af steder og byer

Kun for medlemmer

Stedet, bydelen, området vi befinder os i, får større og større betydning for vores evne til at tiltrække talent, muligheder og kapital. Derfor bliver branding af specifikke lokaliteter helt centralt. På dette møde i Netværk for Kommunikation får vi besøg af Mensch, der har stået bag nogle af verdens mest succesrige og prisvindende kampagner. Inden for destination marketing og place branding, har bureauet været ansvarlige for alt fra at gøre Billund til Børnenes Hovedstad til den fælles branding af hele Norden. Bureauets markedsføring af Færøerne vandt sidste år prisen for verdens bedste Social Media kampagne og er netop nu nomineret til destination prisen ved World Media Awards.

På mødet vil Partner og Creative Director, Frederik Preisler og kontaktdirektør, Rune Hørslev fortælle om arbejdet med flere af de kendte kampagner. Om strategien, udfordringerne og hvad, der kræves for at trænge igennem i det overfyldte mediebillede. Sammen vil de give deres bud på, hvad der kendetegner fremtidens branding og kommunikation.

Sted:
By & Havn
Nordre Toldbod 7
1259 København K

View Event →
Møde i Netværk for Byudvikling
Feb
5
8:00 AM08:00

Møde i Netværk for Byudvikling

Besøg fra Briq

Levende byrum fra bunden

De har flere gange bevist, at når det kommer til at skabe levende urbane rum, både indenfor og udenfor, er de i en klasse for sig. Briq er bl.a. kendt for deres arbejde omkring Empire Bio på Nørrebro, der i dag er et af Københavns mest velbesøgte steder for københavnere, der gerne vil ud og nyde lidt af byens buzz. De er også involveret i Århusgadekvarteret i Nordhavn og senest i Carlsberg Byen, hvor de er hevet ind for at skabe liv og en følelse af community.

På dette møde får vi besøg af Christina Lykke, projektdirektør i Briq, der vil dele sine erfaringer med, hvad der skal til for at skabe byrum, som folk i lokalområdet har lyst til at bruge. Lykke arbejder med fokus på retail, udendørs fysiske rum og ikke mindst på etableringen af communities i byområder, hvor der ikke er tradition for det.

View Event →
Møde i Netværk for Kommunikation
Feb
4
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Kommunikation

Customer Experience Management

Tag ansvar for kundeoplevelsen

I Netværk for Kommunikation, skyder vi 2019 i gang med at stille skarpt på det arbejde, der foregår i fronten med bruger- og kundeoplevelser. Vi får besøg af Ian Wisler-Poulsen, som er Customer Experience Manager ved Tivoliakademiet i Tivoli. Ian har skabt imponerende resultater og hjulpet adskillige virksomheder (både offentlige og private) med at skabe bedre oplevelser og forløb for deres kunder. Ian er desuden forfatter til bl.a. ”Grundbog i Servicedesign”.

På mødet vil Ian fortælle om Tivoliakademiet og lavpraktiske værktøjer, som Tivoli anvender for at skabe bedre oplevelser for gæsterne. Og I får rig mulighed for at spørge ind til, hvad der skal til for, at I selv får succes med CEM? Hvordan det kan være relevant i netop jeres branche og virke? Og hvordan det kan give værdi i arbejdet med at differentiere jeres brand samt de andre konkurrencemæssige fordele, CEM kan give jeres virksomhed.

View Event →
Møde i Netværk for Innovation & Teknologi
Jan
31
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Innovation & Teknologi

Digital transformation på strategisk og praktisk niveau

På dette møde stiller vi skarpt på digital transformation med inspirerende indspark fra to eksperter med mange års erfaring og resultater på området.

Først får vi fornøjelsen af et oplæg fra Jesper Munkholm, der i mange år har hjulpet SaaS virksomheder og deres ejere, direktioner og bestyrelser til at forstå og bygge organisationer, der understøtter hurtig international skalering og vækst. I de senere år har Jesper hjulpet større internationale virksomheder med at arbejde med digital transformation og har specielt hjulpet topledelsen i at forstå den reelle rejse, som de står overfor.

Andet oplæg kommer fra Thomas Martinsen, CEO i Bluefragments, en konsulentvirksomhed med ekspertise bl.a. inden for Artificial Intelligence (AI). AI er under hastig udbredelse, og vil inden for få år være en del af alle virksomheder. Thomas vil derfor fortælle om, hvordan medarbejdere kan begynde at arbejde med kunstige kolleger, og hvordan de i højere grad kan bruge AI til at træffe vidensbaserede beslutninger.

View Event →
Møde i Netværk for Talent & Internationalisering
Jan
31
8:00 AM08:00

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

Københavns Universitet

Hvordan tiltrækker og fastholder de internationale ansatte

I Netværk for Talent og Internationalisering tager vi hul på det nye år med et inspirerende oplæg fra Københavns Universitet. En institution, der i den grad har erfaring med at håndtere diversitet, udvikle talent og tiltrække og fastholde internationale kapaciteter.

Vi får den store glæde at få besøg af Vivian Tos Lindgaard, sektionsleder for International Staff Mobility. Det er den afdeling under HR, der bistår internationale forskere, undervisere og PhD studerende med alt, hvad der hører sig til, når man flytter til Danmark og skal have sin hverdag til at fungere med børn, familie og job.

Vivian vil fortælle om de udfordringer og erfaringer, de har gjort sig på KU med tiltrækning og fastholdelse af internationale kandidater. Og hun vil indvie netværket i nogle af de initiativer, de har igangsat for at imødekomme deres behov, herunder KUs Spouses Network samt the International Dual Career Network (IDCN), hvor de samarbejder med en lang række danske virksomheder så som Ørsted, Carlsberg, Novo Nordisk og Saint Gobain.

View Event →
Møde i Netværk for Destination Ørestad
Jan
30
5:00 PM17:00

Møde i Netværk for Destination Ørestad

Rundt om bordet

Hvad kommer der til at ske i Ørestad i 2019? Hvilke udviklingsprojekter og aktiviteter er under udrulning, og er der potentiale for at skabe synergier og samarbejder, der kan løfte indsatserne og skabe større impact?

På årets første møde i Netværk for Destination Ørestad sidder de, som kan besvare ovenstående spørgsmål, allerede ved bordet. Derfor bliver omdrejningspunktet for mødet, at vi tager en ’rundt om bordet’. Det bliver jeres enestående mulighed for at gå ind i det nye år med en indsigt i og mere holistisk perspektiv på udviklingen af Ørestad som destination. Nyttig viden, der kan være med til at hjælpe jer sætte retningen i 2019 og finde de samarbejdspartnere og –projekter til at give gevinst til jeres forretning og arbejdsindsats.


View Event →
Møde i Netværk for Kommunikation
Dec
5
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Kommunikation

Er virksomheder verdens nye aktivister?

Tvivlsomt, vil de fleste nok mene… Var aktivisterne netop ikke sat i verden for at holde aktører som virksomheder i skak?

Men spørger man Nicoline Olesen, Partner i konsulentvirksomheden Märk, er virksomheder nutidens største, hvis ikke aktivister, så i hvert fald forandringsagenter. For som samfundets udfordringer vokser i antal og kompleksitet og forventningerne til virksomhederne ligeså, risikerer kerneforretningen at blive jeopardized, hvis ikke virksomheden formår at transformere sig selv og sit formål med at eksistere.

Nicoline kalder sig selv en Corporate Activist, og til daglig bistår hun virksomheder i svære forandringsprocesser, hvor fortællingen, kerneforretningen og selve business modellen bliver taget op til revision. En proces, hvor målet er at udvikle ‘impact business models’ og gøre det gode aftryk på samfundet målbart.

Med vedtagelsen af de 17 verdensmål, er det blevet endnu mere tydeligt, at virksomhederne spiller en helt central rolle som forandringsagenter. Og det stiller stadig nye krav til deres aktiviteter og storytelling, når det ikke længere er nok at man er den bedste i verden, men også skal være den bedste for verden.

På dette møde i Netværk for Kommunikation, vil Nicoline, dele af sin viden og erfaringer fra arbejdet med omtalte forandringsprocesser. Og gennem konkrete eksempler på virksomheder, der er gået igennem denne omstilling, give netværket indblik i de udfordringer, der kan opstå undervejs og de ofte uforudsete payoffs, der er er ved at tage et samfundsansvar på sig.

View Event →
Møde i Netværk for Byudvikling
Dec
5
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Byudvikling

Cirkulær forretningsforståelse som grundpræmis og konkurrenceparameter

Et nyt forretningsparadigme er på vej til at transformere den måde vi tænker, producerer og agerer på. Ikke kun i byggesektoren, men på tværs af samtlige industrier, hvor flere forsøger at omlægge fra lineær til cirkulær, fra recycling til upcycling.

Dette møde står i verdensmålenes tegn, og derfor har vi inviteret en af de danske pionerer inden for cirkulær økonomi, Ditte Lysgaard Vind, forbi. Ditte er Managing Partner i Lendager TCW, som er det strategiske konsulent-ben i virksomheden Lendager Group der derudover består af arkitektvirksomheden og Lendager Up der producerer cirkulære byggematerialer, der i flere projekter har vist, at bæredygtighed og forretning kan forenes.

Ditte vil bl.a. vise eksempler på, hvordan affaldsstrømme kan transformeres til værdifulde materialer for byggeindustrien med konkrete projekter fra Ørestad. Og med udgangspunkt i ’A Changemaker’s Guide to the Future’, ny bog af Anders Lendager og Ditte selv, komme ind på konkrete metoder til at gentænke forretningen på ud fra et cirkulært perspektiv og vise, hvordan man kan komme fra visionære idéer til målbare resultater.

View Event →
Møde i Netværk for Destination Ørestad
Dec
5
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Destination Ørestad

Tourism for Good

Årets sidste netværksmøde står i verdensmålenes tegn. Vi får besøg af Mikkel Sander, Sustainability Manager i Wonderful Copenhagen, der er på nippet til at lancere en strategi for bæredygtig turisme frem mod 2030, hvor verdensmålene spiller en central rolle.

Hvordan turismen i Greater Copenhagen kan bidrage positivt til lokal og global bæredygtig udvikling, bliver vi klogere på, når Mikkel kommer forbi og indvier os i Wonderful Copenhagens ambitioner for, hvordan turisme kan gøres til en del af løsningen frem for en del af problemet.

Det handler bl.a. om, hvordan byen kan rumme den forventede stigning af turister i fremtiden, om nye måde at tænke turismeprodukter på og om en udvikling, der fordrer helt nye partnerskaber, der tænker turismen ind i et langt brede perspektiv end i dag.

View Event →
Møde i Netværk for Talent & Internationalisering
Dec
5
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

Diversitet, ja tak. Men hvordan og hvad virker?

På årets sidste netværksmøde er det overordnede tema FNs Verdensmål, og i Netværk for Internationalisering dykker vi ned i mål 5 omkring ligestilling og inklusion på arbejdsmarkedet. Vi får besøg af Anne Sofie Josephsen, Business Director i Above & Beyond, der står bag det spændende initiativ The Diversity Council.

The Diversity Council er en strategisk alliance bestående af nogle af Danmarks største virksomheder, heriblandt Maersk, PwC, Tryg, Microsoft, Lederne, Coloplast, m.fl., hvis CEOs og HR chefer mødes to gange årligt for at dele erfaringer og udfordringer for at accelerere processen med at få kvinder ind i top lederstillinger.

Anne Sofie vil præsentere research fra en ny McKinsey rapport og give gode eksempler på cases fra The Diversity Council, som netværket efterfølgende kan bruge som afsæt for en dialog om, hvad der skal til for at rykke ved dagsorden. Hvordan får vi flere kvinder ind i brancher og stillinger, hvor de på nuværende tidspunkt er markant underrepræsenterede?

View Event →
Møde i Netværk for Innovation & Teknologi
Dec
5
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Innovation & Teknologi

Koblingen mellem Artificial Intellingence og FNs Verdensmål

Hvordan kan teknologi være med til at adressere nogle af de udfordringer, som FNs 17 verdensmål indkapsler? Det vil vi forsøge at finde svar på ved årets sidste netværksmøde, hvor vi får besøg af Jacob Knobel, iværksætter og stifter af virksomheden Datapult, der hjælper virksomheder i Danmark med AI.

Jacob kommer med et imponerende resumé med en er bachelor i forsikringsvidenskab fra Københavns Universitet og vinder af Forbes 30 Under 30 i 2016, Berlingske Talent 100 og Marketing Top 100. På mødet vil han bl.a. komme ind på følgende:

  • Hvad kan man indenfor AI?

  • Hvordan ser AI ud i en geopolitisk kontekst?

  • Eksempler på hvordan AI bliver brugt til at løse FNs Verdensmål

  • Hvordan kan man drive forretning i harmoni med FNs Verdensmål og et AI-centrisk syn på fremtidens arbejdsmarked?

View Event →
Møde i Netværk for Destination Ørestad
Nov
13
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Destination Ørestad

Royal Arena – Visionerne for Københavns nye multiarena
Med verdensnavne som Bruno Mars, Metallica, Nick Cave, U2 og Sam Smith samt megaevents som VM i ishockey og EM i kortbanesvømning er Royal Arena blevet en destination i Ørestad.

Den multifunktionelle arena åbnede i februar 2017, og på blot lidt over 20 måneder har over 1 million gæster besøgt stedet. Bygningen rummer en max. kapacitet på 17.000 tilskuere og sætter rammerne for 60-80 events årligt. Med det er Royal Arena for alvor blevet en af de nøgleaktører, der tiltrækker og driver trafik til og fra Ørestad.

Dan Hammer, adm. direktør, vil på dette møde dele indsigter og erfaringer fra det første halvandet år af Arenaens levetid. Dele nuværende og kommende aktiviteter i Royal Arena, samt indvie netværket i planer og visioner for fremtiden.

View Event →
Møde i Netværk for Destination Ørestad
Oct
11
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Destination Ørestad

Field’s

Fra shoppingcenter til 360 graders destination

Det er 14 år siden, at Field’s slog dørene op for første gang og inviterede Ørestad og resten af Københavns shoppere indenfor. Siden er der sket meget ikke kun rundt om, men også inden i det store shoppingcenter. Og udviklingen fortsætter.

Den 5. oktober åbnede hele 3 nye konceptbutikker, nemlig &Other Stories, ARKET og Monki. Den 6. oktober åbnede BOUNCE – en 4.000 m2 stor trampolinpark med parkour-bane, dodgeball og meget mere. Kom med på en spændende rundtur i Field’s nye koncepter, og hør Center Manager Thomas Thomsen og Marketing Manager Stine Rysgaard fortælle  om rejsen fra shopping center til 360 graders destination.

View Event →
Møde i Netværk for Talent & Internationalisering
Oct
4
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

Rambøll i digital transformation

Kun for medlemmer

Hvordan digitaliserer man en virksomhed på 1300 medarbejdere? Hvad skal der til? Og hvilke teknologier, bør man satse på?

I Rambøll er digitalisering en topprioritet, og målet er at blive den mest digitale rådgivende ingeniørvirksomhed i Danmark i 2020. I 2017 oprettede Rambøll derfor en helt ny afdeling for digital innovation med Bo Grave i spidsen som innovations- og digitaliseringsdirektør.

På dette møde besøger vi Rambølls Virtual Solutions Lab, hvor Bo Grave vil løfte sløret for de udfordringer og muligheder, digitaliseringen tilbyder. Hvad skal der til for at effektivisere eksisterende ydelser, lette samarbejde på tværs og drive udviklingen af moderne serviceydelser? Er det VR, droner, blockchain, Big Data eller kunstig intelligens, der skal føre Rambøll ind i den digitale tidsalder? Og er virksomheden gearet til det? Det får vi svaret på, når vi besøger Rambøll.


View Event →
Møde i Netværk for Talent & Internationalisering
Sep
18
8:00 AM08:00

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

Tiltrækning af internationale talenter fra et virksomhedsperspektiv

Kun for medlemmer

Hvordan kan man som virksomhed arbejde struktureret og målrettet med at identificere og tiltrække internationale kandidater til Danmark? Det er et kernespørgsmål, som stadig flere må stille sig selv med udsigten til kritisk mangel på højtuddannede specialister og øget global konkurrence om de få, der er.

Rambøll er ingen undtagelse. Men hvad har de helt konkret gjort? Og hvad skal der til for, at de forbliver i konkurrencedygtige også i fremtiden?

Det vil tovholder for netværket Lena Kjær, HR Director Denmark og Michael Falkner, Group CoE lead for Talent Acquisition, fortælle om. De vil gøre os klogere på udfordringerne, som de har mødt, i forbindelse med at tiltrække internationale kandidater. Og de vil løfte sløret for, hvilke greb Rambøll har lavet i forhold til at kunne være tilstede på det globale arbejdsmarked, herunder systemunderstøttelsen i form af workday, sourcing center i Birmingham og forandringsledelse.

View Event →
Møde i Netværk for Byudvikling
Sep
11
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Byudvikling

Fra Transitrum til Byrum

Kun for medlemmer

Naturbaseret design og fremtidens byrum i Ørestad
I mange år, har naturen været på vej ud af vores byer. Nu er den på vej ind igen, som ny natur. Grønne byrum popper op overalt mellem bygninger, på facade, på tage. De forskønner ikke kun. Faktisk er de med til at løse nogle af de største udfordringer, vi står over for i vores byer, samtidig med at de forøger vores livskvalitet.

Blandt Danmarks førende landskabsarkitekter på området finder vi SLA. Med afsæt i en tværfaglighed skaber de moderne og tilpasningsdygtige byrum ud fra deres innovative brug af natur, design, bæredygtighed og teknologi.

SLA har allerede en bred portefølje af projekter i Ørestad og flere på tegnebrættet. Med inspirerende oplæg fra adm. direktør og partner, Mette Skjold og projektleder og arkitekt, Tine Langsted Krogstrup, dykker vi ned i SLAs naturbaserede tilgang til mennesker, byer og byrum.

Med udgangspunkt i deres projekter fra Ørestad og resten af verden, vil vi bl.a. blive klogere på, hvordan fokus på naturens virkemidler og processer kan skabe robuste og sanselige byrum. Byrum, som ikke kun er til glæde for de mennesker, der bevæger sig gennem dem, men også optimerer mikroklimaet og er med til at løse nogle af de bæredygtighedsudfordringer, vi sammen står overfor.View Event →
Møde i Netværk for Talent & Internationalisering
Jun
11
8:00 AM08:00

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

INTERNATIONALE TALENTER FRA DANSKE UNIVERSITETER – Genveje til højtuddannet arbejdskraft

Kun for medlemmer

Mange virksomheder bruger betydelige ressourcer på at tiltrække og rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Men i flere tilfælde mislykkes on-boarding processen, og den nye medarbejder falder ikke til, men ender med at sige op. Der findes dog en alternativ og mindre ressourcekrævende måde at rekruttere højt kvalificerede internationale specialister på – nemlig at rekruttere direkte hos de danske universiteter.

Danske universiteter har i dag en høj grad af internationale full degree studerende, der allerede har tilpasset sig dansk kultur, når de færdiggør deres studier. Studerende, der bevidst allerede har valgt Danmark til, og som bor i Danmark. På dette møde i Netværk for Internationalisering besøger vi International Advisor Anne D. Sand ved AAU CPH. Her kigger vi på fordelene ved at rekruttere internationale specialister fra de danske universiteter, og får indsigt i hvad, der skal til for at skabe en direkte kontakt til netop de kompetencer, som din virksomhed efterspørger.

Praktisk information:

  • Sted: Aalborg Universitet København, Frederikskaj 12 Bygning B, 2450 København SV.

  • Husk at printe fremsendte parkeringsbillet, hvis du kommer i bil.

  • Hvis du har spørgsmål, kontakt projektkoordinator i ØICC Catharina Høgdal 50 87 90 90.

View Event →
Møde i Netværk for Byudvikling
May
3
8:00 AM08:00

Møde i Netværk for Byudvikling

Udviklingen af Ørestad – fra bar mark til levende bydel

Kun for medlemmer

De første tanker om Ørestad blev tænkt i slutningen af 1980erne (1990erne). Infrastrukturen blev påbegyndt ved årtusinde skiftet, og siden er det gået stærk. Ved dette møde i Netværk for Byudvikling deler Rita Justesen, chef for Planlægning & Arkitektur ved By og Havn, hvordan Ørestad har udviklet sig, og hvordan tanker om byudvikling har ændret sig igennem perioden fra 1990erne til i dag. Rikke Faaborg Jarmer, udviklingschef for Bæredygtighed & Byliv ved By og Havn, deler herefter hvordan By & Havn har arbejdet med bylivsfremmende projekter i dialog med bydelens borgere og erhvervsliv.

Rita Justesen og Rikke Faaborg Jarmer har begge arbejdet med Ørestad siden bydelens oprindelse. Først igennem Ørestadsselskabet, siden som toneangivende hhv. planlægger og byudvikler ved Udviklingsselskabet By & Havn. Ud over Ørestad er Rita og Rikke bl.a. involveret i udviklingen af Sydhavn og Nordhavn i København.

Sted:
By & Havn
Nordre Toldbod 7
1259 København K

View Event →
Møde i Netværk for Talent & Internationalisering
Apr
19
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

Tsunamis and how corporates face them

Kun for medlemmer

De fleste virksomheder tænker på startups som små virksomheder; startups bevæger sig i bølger. Nogle gange er bølgerne så store, at vi kalder dem tsunamier – og tsunamier betyder noget. David Ventzel vil dele med os, hvordan et enkelt jordskælv kan udløste to meget for­ skellige tsunamier, og hvad der skal til for at virksomheder kan håndtere disse iværksætter tsunamier.

David Ventzel er Partner & lnvestment Director ved Accelerace og arbejder til daglig med ac­celerator programmer inden for tech, clean tech, food tech, sund, biovidenskab og biotek. Ventzel er derudover selv tech-entreprenør og ivrig debattør på både Linkedln og på sin egen blog: www.davidventzel.com.

View Event →
Møde i Netværk for Talent & Internationalisering
Feb
21
5:00 PM17:00

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

HÅNDTERING AF UNCONSCIOUS BIAS – og hvordan vi fremmer inklusion, innovation og kreativitet

Kun for medlemmer

De fleste af os har en klar opfattelse af, hvordan vi logisk og rationelt når frem til vigtige beslutninger. De fleste af os har nok også hørt, at det ikke altid er tilfældet, fordi ingen kan sige sig helt fri for at være farvet af unconscious bias. Det spiller ind i vores beslutningsprocesser, rekrutteringsprocesser – nationalt såvel som internationalt, og i det tværkulturelle samarbejde. Den gode nyhed er, at ny forskning viser at vi med den rette tilgang, kan reducere unconscious bias betragteligt og dermed fremme inklusion, innovation og kreativitet på arbejdspladsen. Med input fra Heidi Rottbøll Andersen fra Living Institute, vil vi gå tæt på den nyeste hjerneforskning og få en dybere indsigt i, hvordan vi forhindrer at hjernen altid går ned af de samme nedtrådte stier – især når vi skal træffe vigtige forretningsmæssige beslutninger.

What is ‘unconscious bias’?

Our brain automatically tells us that we are safe with people who look, think and act similar to us. That was our survival trick on the savannah and still is useful most of the time today. The brain uses short-cuts to navigate an incredible amount of information which leads us to make snap decisions about who we prefer and who we avoid.

These automatic preferences and prejudices are what we call ‘biases’. As such, unconscious bias is the #1 contributor to a homogenous work environment and sameness thinking, thus a disabler of diversity and an enemy of innovation.

Kilde: Living Institute


Om Heidi Rottbøll Andersen

Heidi Rottbøll Andersen er både stifter og direktør af virksomheden Living Institute, der arbejder med at skabe kulturel intelligens og kønsbalance i toppen af nogle af verdens største virksomheder som fx LEGO, Bang & Olufsen, Bayer, Novo Nordisk, Rockwool, SAP, Symphogen, Danfoss, Grundfos, Vestas, Nordea, Danske Bank og Udenrigs-ministeriet. Rottbøll Andersen holder jævnligt forelæsninger på Copenhagen Business School i forretnings kultur, er derudover også medlem af Danske Banks tænketank for diversitet og inklusion.

View Event →
Møde i Netværk for Byudvikling
Jan
25
8:00 AM08:00

Møde i Netværk for Byudvikling

Hvornår får vi førerløse busser?

Kun for medlemmer

Hvornår får vi førerløse busser i Danmark? Hvilke erfaringer er der på nuværende tidspunkt? Og hvor langt er vi fra et scenarie, hvor al trafik bliver selvkørende? Med et fremragende oplæg fra Helle Huse, senior projektchef i Ramboll, blev disse spørgsmål vendt og diskuteret af deltagerne i Netværk for Byudvikling, der bl.a. var optaget af, hvordan selvkørende biler og busser vil påvirke udformningen af vejnettet.View Event →
Møde i Netværk for Kommunikation
Jan
22
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Kommunikation

Millenials – opbygning af tillid og relationer

Kun for medlemmer

Millennials – hvordan opbygger vi tillid og relationer til en generation, der opererer efter helt nye spilleregler? En generation, der er digitalt på forkant, og som har markant andre forventninger til arbejdslivet end tidligere generationer? Det er spørgsmål, vi bliver nødt til at have taget stilling til fremover, når vi i vores virksomheder kommunikerer både internt og eksternt.


View Event →
Møde i Netværk for Talent & Internationalisering
Dec
14
3:00 PM15:00

Møde i Netværk for Talent & Internationalisering

Hvordan får man som virksomhed fat i de rigtige internationale talenter?

Kun for medlemmer

For mange virksomheder er det et afgørende konkurrenceparameter at kunne tiltrække international arbejdskraft. Men hvordan får man fat i de rigtige internationale talenter, der kan være med til at udvikle og fremtidssikre virksomheden? Det vil vi sammen med Nikolaj Lubanski, Director of Talent Attraction i Copenhagen Capacity, forsøge at søge svar på.

View Event →