Netværk i ØICC

– Innovation gennem vidensdeling og projektetablering

Innovation sker, når vi mødes. Og særligt, når vi mødes på tværs af faggrupper og sektorer. Derfor er faglige netværk mellem ØICC’s aktører nødvendige for at kunne udnytte, udvikle og optimere vores fælles innovative kapacitet. Det handler både om vores evne til at udveksle og skabe ny viden, men også om vores evne til at omsætte denne viden kommercielt til mere bæredygtige løsninger for fremtiden.

Deltagelse i netværk er by invite. Det skaber fortrolighed. Vi deler flere ting, når vi mødes med dem, vi kender. Hvert netværk har en faglig tovholder, der arbejder tæt med ØICC’s sekretariat for at kvalitetssikre indholdet på møderne.

Nedenfor kan du se alle kommende aktiviteter for netværkene. Ønsker du at deltage i et netværk, så kontakt projektkoordinator Catharina Høgdal på ch@oicc.dk eller +45 50 87 90 90.


Triple Helix

Triple-Helix.png

Nøglepersoner fra videns- og forskningsinstitutioner, den private sektor og den offentlige sektor er alle tilstede i ØICC- partnerskabet og i hvert af de enkelte netværk.

Alle bringer deres viden og kompetencer til bordet og sørger samtidig for, at udbyttet fra netværkene tages med tilbage og forankres i deres virksomheder og organisationer.

Mødet mellem de tre sektorer er ifølge Triple Helix-modellen det, der skaber de bedste rammer for sektorinnovation.


Læs mere om vores fem faglige netværk her