Netværk for Kommunikation

– Vi lever i en tid, hvor det eneste, der er konstant, er forandring

Vi lever i en tid, hvor det eneste, der er konstant er forandring. Det stiller en række nye udfordringer til medlemmernes kommunikationsansvarlige. Netværk for Kommunikation skaber et rum for konstruktiv erfaringsudveksling på tværs af brancher og klæder deltagerne på til at kunne agere under de nye kår, som omverden stiller.

Ørestad kan anvendes som fælles reference, laboratorium og case, når genstandsfeltet kommunikation sættes i spil i de kreative, innovative og vidensbaserede rammer, som udgør Netværk for Kommunikation.


 


Tovholder, Lise Hein

lise-hein-6a46561.jpg

Lise Hein har mere end 10 års erfaring inden for strategisk marketing, kampagner og presse i organisationer med stor bevågenhed. Hun er desuden kommunikationschef i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane og har herigennem et dybdegående kendskab til Ørestads knudepunkt; metroen. Som torvholder sammensætter Lise sammen med ØICCs sekretariat indholdet og temaerne i Netværk for Kommunikation.Medlemmer repræsenteret i netværket