Copenhagen Science City – innovation i hjertet af København

København kan noget, som andre metropoler misunder. Denne gang handler det hverken om massecyklisme eller rene havnebade. Men derimod om de relativt mange innovationsdistrikter byen rummer, som skaber vækst, nedbryder sektorsiloer og tiltrækker talent.

Sammensætning, størrelse og placering giver hvert innovationsdistrikt særegne styrkepositioner. Men det er ikke til at komme uden om, at samarbejde kan føre til fælles fordele. Sammen med tre af Københavns andre innovationsdistrikter har ØICC derfor skabt en fælles vision om at styrke økosystemet af innovationsdistrikter i Greater Copenhagen. Vi besøgte Copenhagen Science City, et af vores søster-distrikter.

Hvad adskiller Copenhagen Science City fra andre innovationsdistrikter?

Copenhagen Science City er især kendetegnet ved en række forskningsmæssige styrkepositioner. Det gælder bl.a. inden for kvanteteknologi, cancer, metaboliske sygdomme, bakteriologi, bioinformatik og nanovidenskab – alle områder med internationalt investeringspotentiale, hvor resultater og viden kan kommercialiseres og skabe vækst.

De mange muligheder for samarbejde mellem forskning og erhverv gør innovationsdistriktet til et usædvanligt godt sted at etablere nye forskningsintensive virksomheder og skalere de, der allerede er i området. I løbet af det seneste år har globale spillere som Microsoft, SingularityU Nordic og den japanske medicinalvirksomhed Daiichi Sankyo derfor også valgt at slå sig ned i Copenhagen Science City på grund af de mange muligheder, som innovationsdistriktet tilbyder.

Hvordan arbejder I med innovation på tværs af sektorer?

Det er usædvanligt, at tre så tunge forsknings- og uddannelsesinstitutioner som Københavns Universitet, Rigshospitalet og Københavns Professionshøjskole beslutter sig for at samarbejde for at blive en bedre partner for virksomheder. I regi af Copenhagen Science City har de tre et tæt og formaliseret samarbejde bl.a. med Københavns Kommune, Region Hovedstaden og lokale start-up fællesskaber. Alle projekter handler om, hvordan vi kan styrke samarbejdet på tværs af institutionerne, tiltrække internationale talenter, og ikke mindst gøre området til et attraktivt sted for både start-ups, scale-ups og modne virksomheder.

Hvilke spændende projekter arbejder I på, eller planlægger I for 2018?

Vi arbejder pt på at skabe mere plads for virksomheder og andre aktører, der kan styrke vores innovationsøkosystem. Målet er, at områdets fysiske rammer skal bidrage til, at folk kan udnytte deres fulde potentiale, så deres gode idéer omsættes til vækst, arbejdspladser og nye løsninger til nationale og globale udfordringer.

Vi er også ved at forberede os på de muligheder, som Metroselskabets nye Cityring vil afføde, og dens betydning for at videreudvikle innovationsdistriktet. Vi får tre stationer inden for gåafstand, hvilket betyder, at intet sted i innovationsdistriktet ligger længere væk end otte minutters gang fra en metrostation.

Hvad er jeres vision for Copenhagen Science City

Vores mål er at Copenhagen Science City i år 2024 vil være hjemsted for en af Europas stærkeste klynger af innovative virksomheder. Vores innovationsøkosystem omfatter mange af de funktioner, der er nødvendige for vellykket kommercialisering af viden. Det gør det til et af de mest attraktive steder i Europa at starte eller udvikle en innovationsbaseret virksomhed, da områdets fysiske rammer netop fremmer vidensdeling og tværfagligt samarbejde blandt de lokale vidensinstitutioner, innovationsmiljøer og virksomheder.

Læs mere om Copenhagen Science City her. http://copenhagensciencecity.dk/