FN blåstempler ØICCs Advisory Board for Bæredygtig Byudvikling

Når ØICCs Advisory Board for Bæredygtig Byudvikling træder sammen for første gang i april, bliver det med deltagelse fra FN’s Udviklingsprogram, UNDP. UNDP har været en helt central spiller globalt såvel som i Danmark i forhold til at få vedtaget, udbredt og implementeret Verdensmålene. Og derfor er vi rigtig glade for at få en kapacitet som Mette Fjalland, Kommunikations- og Partnerskabsrådgiver i UNDP, med ved bordet.

Mette har været en del af UNDP siden 2011, og har mere end tyve års erfaring i international udvikling med et stærkt fokus på partnerskabsbygning, programstyring og advocacy. Alle væsentlige kompetencer, som projektgrupperne inden for de forskellige sektorer i ØICC får brug for, når de skal i gang med yderligere projektmodning.

De første projektmøder med grupper inden for trafik, byggeri og hospitality er afholdt, og der tegner sig allerede nu nogle rigtig spændende synergier. De tre områder er udvalgt dels fordi, at de har bred forankring på tværs af innovationspartnerskabet. Dels fordi, der inden for hvert område er behov for at accelerere udviklingen mod grøn omstilling både fra virksomhedernes og samfundets side.

Hvordan designer vi fx trafikale netværk mest optimalt, så de kan håndtere den øgede menneskemængde på en måde, der ikke forurener? Byggeriet står for 35 % af verdens resurseforbrug og 40 % af Europas energiforbrug. Hvordan bringer vi begge tal ned, samtidig med at vi skal bygge markant mere? Og så rejser vi som aldrig før, hvilket om noget efterlader et aftryk på miljøet. Hvordan kan hospitality branchen gribe den udfordring?

Det er spørgsmål som disse, projektgrupperne i dialog med Advisory Boardet skal forsøge at finde svar på og løse gennem konkrete innovationer og projekter. De udfordringer vi står over for i dag er for komplekse til at vi kan løse dem hver især eller inden for egne siloer. Det kræver nye former for partnerskaber, hvis vi vil lykkes. Og her kan innovationsdistrikterne blive en væsentlig platform.

 

I Advisory Boardet sidder nu:

 • Steen Hildebrandt, Professor emeritus på Aarhus Universitet
  Hildebrandt har i mange år arbejdet med verdensmålene og forløberen herfor, ud fra et forretningsmæssigt perspektiv.

 • Annemarie Meisling, Direktør for Bæredygtighed ved Chr. Hansen
  Meisling har været med til at omlægge og skærpe Chr. Hansens forretningsmodel, så hele 82% af virksomhedens omsætning understøtter tre verdensmål. Chr. Hansen blev kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed under World Economic Forum i Davos i januar 2019.

 • Katherine Richardson, Professor ved Københavns Universitet
  Ud over at Richardsons forskningsfelt er sustainability, er hun også en af de af FN 15 udvalgte eksperter blandt 150 medlemslandes og 300 kandidater, der skal evaluere på verdensmålene.

 • Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør i PensionDanmark
  Manghezi har stor erfaring inden for bæredygtighed i byggeriet og udviklingen af byområder og har arbejdet med bæredygtigheds certificeringer i mange år.

 • Michael Ulveman, CEO i kommunikationsbureauet Ulveman & Børsting
  Ulveman har mange års erfaring inden for strategisk kommunikation både i erhvervslivet og i politik, hvor han bl.a. har været rådgiver for NATOs Generalsekretær og pressesekretær i Statsministeriet.

 • Thomas Ravn-Pedersen, Verdens bedste Nyheder
  Ravn-Pedersen er ven af Advisory Boardet, og har et stort udsyn i forhold til hvad der sker på den nationale agenda omkring verdensmålene.

 • Mette Fjalland, Kommunikations- og Partnerskabsrådgiver ved FN’s Udviklingsprogram, UNDP
  Mette Fjalland har været en del af FN’s Udviklingsprogram, UNDP, siden 2011, og har mere end tyve års erfaring i international udvikling med et stærkt fokus på partnerskabsbygning, programstyring og advocacy.