Relationel infrastruktur

Refleksioner over ØICC’s tilgange og praksis.

Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) er et forholdsvist nyt tværsektorielt innovationspartnerskab i Ørestad, der knytter private og offentlige aktører sammen i det man kalder et innovationsdistrikt. Der er mange bud på hvad der er innovationsdistriktets ”ABC”. I denne artikel giver ØICC sit bud på hvad vi anser som et af de vigtigste elementer i at opbygge et dynamisk og værdiskabende innovationsdistrikt.

 

Med et par år på bagen og de første begyndervanskeligheder vel overstået, er ØICC for alvor ved at finde sin form og identitet. Vi har fået skabt et godt fundament for foreningen med en stærk medlemsbase, faglige netværk, åbne konferencer og forskellige formidlingstiltag, og nu står vi på tærsklen til at skulle igangsætte længerevarende, innovative og bæredygtige partnerskabsprojekter. Selvom ØICC stadig er ung og præget af ungdommens vokseværk og eksperimenteren, er vi – synes vi selv – nu så tilpas modne, at vi kan begynde at forholde os reflekteret til vores egen praksis.

Hvad har vi lært? Hvad virker? Hvilke ting skal man holde sig for øje, når man arbejder med innovationsdistrikter? Dette indlæg er det første i en række indlæg, der formulerer ØICC’s tilgang til at udvikle Ørestad som innovationsdistrikt. Vi lægger ud med et gennemgående motiv i al vores arbejde – kunsten at skabe forbindelser.

Innovation? Den relationelle infrastruktur er første step

I ØICC arbejder vi med den antagelse, at et dynamisk innovationsdistrikt bygges på tætte og langvarige relationer på tværs af virksomheder, universiteter og sektorer. En af vores allervigtigste opgaver er derfor at organisere og facilitere disse relationer bedst muligt, og tænke dem ind i en større struktur.

Vi kalder dette aspekt for den relationelle infrastruktur og det er vores påstand, at den relationelle infrastruktur udgør skelettet i ethvert innovationsdistrikt. Et stærkt skelet skaber således et stærkt innovationsdistrikt og omvendt, og netop derfor er en stor del af aktiviteterne i ØICC koncentrerede om at opbygge og forankre den relationelle infrastruktur i Ørestad.