Nyt netværk for Bæredygtig Innovation ser dagens lys

Tirsdag d. 17. september 2019 blev Netværk for Bæredygtig Innovation officielt skudt i gang. Det er Dansk Design Center og Ørestad Innovation City Copenhagen, der er initiativtagerne til netværket, som skal samle institutioner og organisationer, der arbejder med at facilitere en bæredygtig og grøn omstilling.

Hvorfor et netværk for bæredygtig innovation?

Baggrunden for netværket er, at der spirer stadig flere non-profit programmer, organisationer og fora frem, som alle har til formål at støtte den private og offentlige sektor med at implementere bæredygtighed og verdensmålene i deres kerneforretning. Den grønne/bæredygtige omstilling sker nemlig sjældent af sig selv; der er brug for specialiserede aktører, der har en solid viden om, hvilke tilgange, der virker, og hvorfor, de virker, og som kan assistere virksomheder og offentlige institutioner med transitionen.

Men for at kunne levere den bedst mulige assistance, er det vigtigt, at de forskellige hjælpeinitiativers indhold og virkning løbende udvikles og kvalitetssikres. Det nye netværk skal være med til at sikre dette, ved at skabe et uformelt forum, hvor medlemmerne kan vidensdele, diskutere fælles udfordringer og samarbejde.

Hvem er med?

Netværket henvender sig til aktører, der arbejde non-profit med bæredygtig innovation. På nuværende tidspunkt består det af følgende medlemmer:

·       Climate-KIC

·       Gate21

·       UNDP / SDG Accelerator

·       Student & Innovation House

·       Danish Export Association

·       Ingeniører Uden Grænser

·       The Index Project

·       Chora 2030

·       Copenhagen School of Entrepreneurship

·       Dansk Design Center

·       Ørestad Innovation City Copenhagen.

Tema for første møde: Partnerskaber

”Virksomheder, kommuner og politikere skal forstå, at partnerskaber er en af vejene til at løse de udfordringer, der ligger i FN-målene – partnerskaber er en forudsætning, ellers kan vi ikke løse udfordringerne.” Steen Hildebrandt

Temaet for netværkets første møde var partnerskaber. Gode partnerskaber er afgørende for, at den bæredygtige omstilling kan realiseres, og af samme årsag har FN også udnævnt et af målene (mål 17) til at handle om partnerskaber. Der tales ligeledes i disse år meget om, hvor vigtigt det er at arbejde tværsektorielt og tværfagligt. Det er ikke kun buzzwords; der er en stigende erkendelse af, at verdensmålene kun kan indfries, hvis vi formår at koble forskellige sektorer, brancher, tilgange og vidensformer.

På mødet var der oplæg fra Climate-KIC’s Nordic Innovation Lead, Henrik Søndergaard, der fortalte om de samarbejdsmodeller, som Climate-KIC arbejder ud fra, og om hvordan Climate-KIC er gået fra at arbejde med ’single point innovation’ til at fokusere på ’deep demonstrations’. ØICC’s direktør Carolina Benjaminsen og projektleder Sophie Witzke holdt også oplæg, og fortalte om ØICC’s partnerskabsmodel og om foreningens visioner om at gøre Ørestad til en bæredygtig bydel.

Vil du vide mere om netværket kan du kontakte Sophie Witzke, projektleder i ØICC for mere information på sw@oicc.dk eller +45 25 12 08 08