Studerende kortlægger verdensmålene i Ørestad

I løbet af efteråret 2019, skal de 60 kandidatstuderende fra Aalborg Universitet CPH, der læser på 7. semester i Turisme, kortlægge, hvordan ØICC’s virksomheder arbejder med bæredygtighed ved hjælp af de 17 verdensmål, og hjælpe virksomhederne med at identificere udfordringer og muligheder for at accelerere deres grønne omstilling.

Projektets parter og ambition

Alle medlemmer i ØICC er blevet spurgt om de vil deltage og stille op til interview med de studerende. Omkring to tredjedele har sagt ja. De fleste stiller med en medarbejder på senior niveau.

Det siger ikke bare noget om opbakningen til ØICC’s projekter i medlemskredsen. Det siger også noget om interessen og ambitionsniveauet blandt virksomhederne for bæredygtighed og grøn omstilling af forretningen.

Fra kortlægning til handling

De studerende inddeles i mindre grupper, der hver får tildelt en virksomhed, som de interviewer i slut september og start oktober. Interviewet vil sammen med en grundig desk research skabe grundlag for en kortlægning og analyse af, hvilke verdensmål virksomhederne allerede arbejder med. De studerende vil også bruge det til at afdække, hvilke muligheder og udfordringer, den enkelte virksomhed har i forhold til at implementere bæredygtighed yderligere i forretningen. Den 29. oktober, præsenterer de studerende deres resultater  for ØICC, underviserne og et fagpanel, hvor alle medvirkende virksomheder inviteres.

Kortlægningen, særligt af muligheder og udfordringer, kan vise sig at blive en værdifuld indsigt for virksomhederne. Ikke mindst i forhold til at have en fælles dialog på tværs af Ørestad om, hvor det giver mening at handle hver især, og hvor der er synergier, der gør det mere fordelagtigt at indgå i større alliancer omkring fælles udfordringer.