Verdensmål

Mål din impact

I januar 2019 blev Chr. Hansen kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed ved World Economic Forum i Davos. En stor del af sejren kunne ifølge Annemarie Meisling, Senior Director for Sustainability, External Affairs & Communications i Chr. Hansen, tilskrives det store arbejde, som de har lagt i at måle deres impact. De er gået systematisk til værks og har kortlagt, hvordan og i hvilken grad de påvirker ikke kun hvert af de 17 verdensmål, men hvert af de 169 delmål. Og fået en uvildig part, PwC, til at gennemgå resultaterne og give den endelige vurdering, der lyder på, at 82 % af Chr. Hansens omsætning direkte støtter op om verdensmålene.

RETHINK: Fra end-of-life til end-of-use

Et gennemgående budskab fra flere af oplægsholderne var også, at vi er nødt til at begynde at tænke affald og resurser helt anderledes, end vi gør i dag.

Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet, lagde ud med at slå et slag for den cirkulære økonomi med ordene ’reduce, reuse, recycle, og vigtigst af alt rethink’. I Dell Technologies er man begyndt at omsætte disse ord til konkret handling og Louise Koch, Dells Bæredygtighedsdirektør for Europa, Mellemøsten & Afrika lagde vægt på betydningen af, at man begynder at interessere sig for virksomhedernes omvendte leverandørkæder, hvor partnerskaber også med konkurrenter kan blive nødvendige for at skabe den rette skala og dermed business case. Dell har lavet take-back systemer for alle deres produkter og har indgået et globalt partnerskab, hvor de henter plastic op fra verdenshavene, som de bruger til at fremstille deres emballage af.

Også i byggebranchen kunne Lasse Lind, Head of Consultancy i GXN nikke genkendende til behovet for at designe materialer og ikke mindst materiale-strømme på nye måder. Vi skal kunne skille byggerierne ad og genbruge de enkelte dele i nye bygningskonstruktioner uden at materialerne taber værdi. Der er brug for et materialepas med chips indbygget i materialerne, så vi kan holde styr på de forskellige materiale livscyklusser. Det er ikke noget nyt, flere brancher gør det allerede, bl.a. bilbranchen, som Lasse selv fremhævede som et godt eksempel.

Tværfagligheden i centrum

Til slut spillede fokus på tværfaglighed også en vigtig rolle. Bæredygtige løsninger er komplekse i natur, hvilket Stine Junge, privatsektor ansvarlig i FN’s Udviklingsprogram, UNDP’s nordiske kontor, illustrerede. Hun pegede på resultaterne fra en ny rapport, der viser, at løsninger der forbedrer ét verdensmål samtidig kan have en direkte negativ effekt på flere af de andre verdensmål. Det kræver tværfaglighed at skabe løsninger, der går på tværs af målene. Og som Besenbacher fremhævede, er det en af grundene til, at mål 17 om partnerskaber, når det kommer til stykket, måske er det vigtigste af alle 17 verdensmål.