Helsingborg: Fra ’smart city’ til ’smart citizens’

Greater Copenhagen er blevet en hub for nye vækst- og innovationsinitiativer. Og det gælder ikke kun på vores egen side af sundet. I Helsingborg er et spændende projekt ved at tegne sig. Et projekt, hvor innovation og bæredygtighed ikke kun tager udgangspunkt i fremtidens smarte teknologi, men i fremtidens ’smart citizen’.

Hvorfor ’smart citizen’? Helt kort, hvis byer bliver smartere end deres indbyggere, er de ikke længere byer for mennesker. Helsingborg skal være en by udviklet med mennesker, for mennesker.

I sidste uge havde vi i ØICC besøg af Johanna Olesen fra Öresundskraft, der arbejder aktivt i Helsingborgs byfornyelsesprojekt H+. Målet var at udveksle erfaringer og lære lidt om hinandens projekter og måder at arbejde med innovation, acceleration og by-laboratorier på.

Johanna fortalte bl.a. om deres omfattende indsats med at mappe trends, nye generationer, scenarie, m.m. for at forstå de mennesker, som Öresundskraft er med til at udvikle byen for. Projektet startede i 2016, og allerede nu kan du se nogle af resultaterne, der blev præsenteret på konferencen Future Citizen d. 3. maj 2017.

Et af de H+ projekter, du skal holde særligt øje med er RECOLAB – Helsinborgs ’Recovery Lab’. Det er tænkt som et både fysisk og virtuelt testområde i byen, hvor universiteter, private og offentlige aktører kan gå sammen om at udvikle nye teknologiske løsninger inden for vand, affald og energi. RECOLAB synliggør innovation i bybilledet og understøtter innovationskulturen i Greater Copenhagen.

Vil du vide mere om RECOLAB, så kontakt processleder Stefan Persson på stefan.persson@rhefab.se eller læs mere om planerne for H+ her.