Årets medlemsundersøgelse 2018

Får medlemmerne værdi for deres engagement i ØICC?

2018 var et år kalenderår pakket med aktiviteter: 18 netværksmøder, 7 konferencer og seminarer, 9 faglige gå-hjem-møder og 2 nye projektgrupper. Derudover er 22 nye medlemmer kommet til.

Kort sagt, vi er et innovationsdistrikt i vækst. Derfor er vi naturligvis optagede af, hvad foreningens medlemmer tænker om ØICC, og hvad de får ud af at deltage i arrangementerne, samt ønsker til foreningen fremadrettet. På den baggrund har vi foretaget ØICCs første medlemsundersøgelse.

Erhverv 5.jpg

Hvordan er undersøgelsen foretaget?

Medlemsundersøgelsen blev igangsat oktober 2018, og respondenterne udvalgt blandt de medarbejdere i medlemsorganisationerne, der er aktive i ØICC, fx via netværk, og som derfor har et grundlag for at udtale sig om ØICCs virke og aktiviteter. Medlemmerne er udvalgt på tværs af brancher og størrelse af virksomheder således, at undersøgelsen dækker bredden i ØICC.

Undersøgelsen er kvalitativ og foregik i form af interviews ud fra en fælles spørgeramme, hvor målet var at høre:

  • Hvad medlemmerne får ud af at være en del af ØICC

  • Hvorvidt og hvordan det giver deres virksomhed og dem selv værdi

  • Og hvad deres ønsker til innovationspartnerskabet er fremadrettet

Det er ØICCs to projektassistenter Andreas og Laurits, der har stået for at interviewe de udvalgte medarbejdere. Og de har gennem oktober cyklet Ørestad tyndt og drukket en pæn del kaffe for at finde ud af, hvilken værdi medlemmerne i ØICCs første fuldt operationelle år har fået ud af at være med.

De vigtigste resultater

Generelt er der en stor tilfredshed med ØICCs arbejde. ØICC er med til at binde erhvervssektorerne tættere sammen i Ørestad, og kan være med til at forme den erhvervsidentitet, som den unge bydel ønsker. Der er generelt stor tilfredshed med både konferencer og ØICCs faglige netværk. Det bliver bemærket, at arrangementer og netværk bliver afviklet professionelt, at det faglige niveau i netværkene anses som højt, og foreningens medlemmer ønsker, at ØICC fastholder dette fremadrettet.

Mange medlemmer mener i øvrigt, at deres engagement i ØICC er bedst udnyttet ved at indgå i projekter og samarbejder på tværs af ØICC. Og der er et gennemgående ønske om at ØICC geares til i 2019 at kunne igangsætte endnu flere projekter og samarbejder – gerne i større skala og af mere forpligtende karakter. Det ønske er allerede taget med og integreret i planerne for 2019. Læs bl.a. om ØICCs større satsning, hvor et Advisory Board for Bæredygtig Byudvikling er blevet nedsat her. 

En stor tak til alle de medlemmer, der deltog i undersøgelsen. Den er et fremragende styringsredskab, som kan hjælpe os med at prioritere, hvad vi skal fokusere på i 2019 og frem. Det er en spændende tid for ØICC at gå i møde, og vi glæder os til at fortælle jer meget mere om, hvad vi har i pipeline for det kommende år.