Great Expectations

Screenshot-2019-04-09-at-14.32.20-700x483.png

Great Expectations er en undersøgelse af studerendes forventninger til deres kommende arbejdsliv. Bag undersøgelsen står et konsortium af virksomheder og universiteter, som alle ønsker at få indsigt i hvad den kommende arbejdsstyrke har af krav og ønsker til en arbejdsplads. Undersøgelsen går på tværs flere af landets største universiteter, og til at varetage undersøgelsen på Københavns Universitet søger vi studerende til at indsamle data på universitetet og skrive projekt om emnet. Nogle af de spørgsmål, vi gerne vil have svar på, er: Hvad forventer din generation sig af arbejdslivet? Og hvordan harmonerer det med arbejdslivet, som vi kender det i dag? En sammenfatning af undersøgelsen vil efterfølgende blive gjort tilgængelig online og brugt af konsortiets partnere i deres arbejde.


Baggrund 

Baggrunden for undersøgelsen er, at arbejdslivet og forventningerne til arbejdspladsen er under hastig forandring. Teknologi gør det muligt at arbejde hjemmefra, on the go og med kolleger, der er spredt over store geografiske afstande. Samtidig er arbejde blevet en integreret del af vores liv, der er med til at definere, hvordan vi forstår os selv. Vi arbejder ikke længere kun for at tjene penge. Vores arbejde skal også være sjovt, spændende og udfordrende og give os mulighed for at udvikle og udfolde os. Det stiller nye forventninger til samarbejdet med ledere og kolleger, og nye krav til udformningen af den fysiske arbejdsplads. Arbejdspladsen skal være fleksibel og et sted, hvor vi har lyst til at komme og være kreative og produktive. Undersøgelsen tager udgangspunkt i denne udvikli ng og søger at indkredse, hvad der kendetegner de studerendes idé om og forventninger til deres kommende arbejdsliv og hvorfor.

Er du en del af den projektgruppe, vi søger?

Om dig: Du er kandidatstuderende og skal enten til at lave et stort semesterprojekt eller skal snart i gang med dit speciale. Du er enten en enkelt person eller del af en projektgruppe. Du kunne godt tænke dig at arbejde med et emne, der er stor interesse for i det arbejdsliv, du snart bliver en del af. Du ønsker at være en del af et større projekt og producere viden, som bagefter kan bruges af virksomheder.

Vi tilbyder

  • At du få ekstern professionel supervision til at udforme et kvantitativt spørgeskema

  • At du får adgang til at sende spørgeskema ud til kandidatstuderende på dit universitet

  • At du kan komme i dialog med nogle af de virksomheder, som står bag projektet

  • At du får mulighed for at lave et kvalitativt undersøgelsesdesign baseret på interviews, som du (og din projektgruppe) selv udformer

  • At du får feedback på det endelige projekt af erhvervsfolk, og

  • At du får mulighed for at pitche dit projekt til andre projektgrupper fra andre universiteter

Specifikation af undersøgelsen

  • Undersøgelsen finder sted i efterårssemestret, 2019.

  • Undersøgelsen skal baseres på et kvantitativt spørgeskema og kvalitative interviews, der udsendes og foretages i starten af efterårssemesteret.

  • Analysen skal inkludere både den kvalitative og den kvantitative empiri og trække på relevant teori.

Ud over den vejledning, du får gennem universitetet, vil SIGNAL, der er eksperter i Strategic Workplace Design and Management, give dig sparring i forbindelse med udformningen af både den kvantitative og kvalitative undersøgelse. Derudover vil du få adgang til at interviewe repræsentanter for en række nationale og internationale virksomheder i Ørestad, om deres overvejelser i forhold til at møde den kommende generations forventninger til arbejdslivet.

Undersøgelsen laves i samarbejde med AAU-CPH, Københavns Universitet, KLP-Ejendomme, Rambøll, SIGNAL og ØICC.

Hvis projektet har fanget din interesse, kan du kontakte Sophie Witzke fra ØICC på sw@oicc.dk for yderligere information.