IT

Tech take-aways fra konferencen

Den digitale omstilling er ikke til at komme uden om. Virksomheder og organisationer er i stigende grad tvunget til at tænke sig selv som digitale for at kunne overleve. Men hvad kan de forskellige digitale løsninger bruges til? Og hvad skal man være opmærksom på som organisation, hvis man skal have succes med digital transformation? Det var spørgsmål, der blev vendt og diskuteret på ØICC’s partnerskabets store tech-konference ”Klar til digital transformation” i sidste uge.

Relationel infrastruktur

Relationel infrastruktur

Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) er et forholdsvist nyt tværsektorielt innovationspartnerskab i Ørestad, der knytter private og offentlige aktører sammen i det man kalder et innovationsdistrikt. Der er mange bud på hvad der er innovationsdistriktets ”ABC”. I denne artikel giver ØICC sit bud på hvad vi anser som et af de vigtigste elementer i at opbygge et dynamisk og værdiskabende innovationsdistrikt