Netværk for Bæredygtig Innovation

BI-renset-06.png

ØICC har sammen med Dansk Design Center taget initiativ til at etablere et nyt landsdækkende netværk: Netværk for Bæredygtig Innovation. Netværket skal samle institutioner og organisationer, der arbejder non-profit med at facilitere bæredygtig og grøn omstilling og fungere som et uformelt forum, hvor medlemmerne kan vidensdele, diskutere fælles udfordringer og inspirere hinanden.

 

Baggrund

Baggrunden for netværket er, at der spirer stadig flere non-profit-programmer, organisationer og fora frem, som alle har til formål at støtte den private og offentlige sektor med at implementere bæredygtighed og verdensmålene i deres kerneforretning. Den bæredygtige omstilling sker nemlig sjældent af sig selv; der er brug for specialiserede aktører, der har en solid viden om, hvilke tilgange, der virker, og hvorfor, de virker, og som således kan bidrage til at accelerere den bæredygtige omstilling i Danmark.

 

Men for at kunne levere den bedst mulige assistance er det vigtigt, at de forskellige hjælpeinitiativers indhold og virkning løbende udvikles og kvalitetssikres. Her er der store gevinster at hente ved at udveksle erfaringer på tværs og samarbejde. Det nye netværk skal være med til at sikre dette.

Netværkets form og indhold

Netværk for bæredygtig innovation afholder fire møder årligt, hvor medlemmerne diskuterer, hvordan den bæredygtige omstilling bedst kan understøttes. Her kan medlemmerne udveksle metoder, diskutere partnerskabsmodeller, dele inspiration fra udlandet, lave case-dokumentation, indgå i samarbejdsprojekter m.m. Netværkets overordnede temaer, som netværkets mødeaktiviteter er struktureret omkring, er:

·       Forretningsmodeller

·       Partnerskaber

·       Strukturelle og praktiske barrierer

·       Metodeudveksling og udvikling

·       Case dokumentation og best practice

·       Formidling og kommunikation

·       Evalueringsmodeller

 

Medlemmer

Netværket henvender sig til aktører, der arbejde non-profit med bæredygtig innovation. Medlemmerne er:

 

·       Climate-Kic

·       Gate21

·       UNDP / SDG accelerator

·       Student & Innovation House

·       Danish Export Association

·       Ingeniører Uden Grænser (IUG)

·       The Index Project

·       Chora 2030

·       Copenhagen School of Entrepreneurship (CBS)

·       Dansk Design Center

·       Ørestad Innovation City Copenhagen

Kontakt: ØICC-projektleder Sophie Witzke for mere information på sw@oicc.dk eller +45 25 12 08 08